Komposition
Ur 17 Sånger (Tomas Tranströmer):

Eldklotter
Lamento
Upprörd meditation
Klangen
Sång
Postludium

Tre stycken för vänster hand baserade på dikter av Tomas Tranströmer:

I. Hemligheter på vägen
II. Spår
III. Kyrie

Ur 8 sånger baserade på dikter av Gustaf Fröding:

En majvisa
En kärleksvisa
I ungdomen

Natten kan inte sova (Erik Bergqvist) Petteri Lehikoinen, Baryton

Tre stycken för piano:

I. Andante
II. SMS
III. Tempo di minuetto